Precad

Wanneer een perceel wordt gesplitst of wanneer een appartementsblok wordt opgedeeld in entiteiten dient er een plan opgemaakt te worden dat voldoet aan bepaalde regels.

Het plan krijgt dan een nummer (planreferentienummer) van het kadaster dat vermeld moet worden in de notariële akte van de verkoop. De nieuw gecreëerde percelen of entiteiten krijgen een gereserveerd perceelnummer of partitienummer. Dit proces noemt men prekadastratie of kortweg precad.

Na opmeting ter plaatse, eventueel aan de hand van een bestaand plan, maak ik het plan op en doe ik de aanvraag bij het kadaster. Na het krijgen van de goedkeuring en de nodige informatie bezorg ik deze aan eigenaar en/of notaris.

Contacteer mij

Neem contact op voor meer uitleg over precad of een prijsofferte op maat van uw project.